Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sharpen (ฌา-เพ็น) vt. vi.
1. ลับ, ทำให้แหลม, ทำให้จัด, จัดขึ้น, แหลมขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน