Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sharp n. adj. vt. vi. adv.
1. โกง, (ปัญญา) ไว, ไหวพริบ, แหลม, ระมัดระวัง, (มอง)ให้ดี, (เดิน) อย่างเร็ว
2. คม, คนเล่นโกง, โดยเฉพาะหมายถึงคนเล่นไพ่, คนเก่งในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง, ครึ่งเสียงค่อนไปทางสูง เช่น G sharp คือเสียงระหว่าง G กับ A, ทำให้คม
3. ลับ
4. (มุมเลี้ยว) อย่างหัก, ชัน
5. (เวลา ๑๐ นาฬิกา) ตรง, แจ๋ว, (ภาพ) ชัด
6. เฉียบขาด
7. เย็นเฉียบ
8. (ปาก) จัด
9. ทำให้ (ลม, ความหิว) จัดขึ้น
10. เผ็ดร้อน, (เจ็บปวด) อย่างแรง, ถึงพริกถึงขิง, เสียดแทง, ฉุนเฉียว

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน