Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shapely (เฌพ-ลิ) adj.
1. รูป, ร่าง, โฉม, สัณฐาน
2. วาง, สร้าง, ทำรูป
3. นึกเห็นรูป
4. แสดงท่าทาง (ว่าจะดี)
5. ทรวดทรง, มีทรวดทรงดี

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน