Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shank (แฌ็งค) n.
1. ขาตอนล่าง, หน้าแข้ง, ชังฆ์, กระดูกหน้าแข้ง
2. ส่วนขาของถุงเท้า
3. ก้านดอกไม้
4. เสา
5. ก้านลูกกุญแจ ช้อน สมอ เบ็ด, ก้านของเครื่องมือ เช่น ก้านไขควงตอนที่เป็นเหล็ก
6. ส่วนกลางของพื้นเท้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน