Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shallow (แฌล-โล) n. adj. vt. vi.
1. (แม่น้ำ, ภาชนะ, สติปัญญา) ตื้น, ที่ตื้น, ตื้นขึ้น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน