Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shady (เฌด-อิ) adj.
1. ชอบกล, พิรุธ, น่าสงสัย, เล็กน้อย
2. ที่ร่ม, ผ้าบังแดด, ร่มกันแดด, ร่ม
3. บังร่ม
4. โป๊ะโคม, กะบัง, เครื่องบังตา
5. ป้อง
6. เงา, ระบายเงา, ทำให้ดำ, ที่มืดในภาพ
7. ปิศาจ
8. ขั้น, ปลีกย่อยของขั้น, นวลแห่งคำพูด, ชั้น, ลำดับชั้นของสี
9. สิ่งใดที่บาง
10. ค่อยๆ คลาย, กลมกลืน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน