Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shadow cabinet
1. คณะรัฐมนตรีกำมะลอที่ฝ่ายค้านตั้งขึ้นสำหรับเตรียมตัวเข้าเป็นรัฐบาล

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน