Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


shackle (แฌค-ค'ล) n. vt.
1. ห่วงเหล็ก, ห่วงกุญแจ
2. โซ่ผูกกุญแจมือหรือวงแหวน, ตรวน, เครื่องพันธนาการ
3. เครื่องผูกมัด, ผูกมัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน