Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sexuality n.
1. เพศ, เกี่ยวกับเพศ, ในเรื่องประเวณี, กาม, ความรู้สึกเรื่องเพศ, ดู sex เพศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน