Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sexless (เซคซ-เล็ซ) adj.
1. ไม่มีเพศ, เป็นกะเทย, ไม่มีความรู้สึกเรื่องเพศ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน