Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


severity (ซิเฝ-ริทิ) n.
1. กวดขัน, เข้มงวด. เคร่ง, รุนแรง
2. หนาวจัด
3. ลุ่นๆ, ปราศจากความฟุ่มเฟือย, ห้วน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน