Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


settlement (เซท-ท'ลเม็น) n.
1. ยกทรัพย์สมบัติให้, กองทุน, หมู่พวกที่อพยพไปอยู่ต่างถิ่น, อพยพไปอยู่, ให้ไปตั้งถิ่นฐาน, ฝังรกราก, ตั้งหลักฐาน
2. นอนก้น
3. เข้าที่, ยุบ
4. วาง
5. นั่งลงอย่างสบาย
6. สงบอารมณ์, ราบรื่น, มั่นคง, ทำให้สงบ, แน่วแน่, แน่นอน, สงบลง
7. กำหนด, ระงับ, ตกลง, จัดให้เรียบร้อย, ปรองดอง
8. ทำให้หายกัน, ชำระ (เงิน, หนี้), ชำระบัญชี
9. ทำให้เคยชิน
10. รับมือ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน