Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


set (เซ็ท) n. vt. vi. pt. pp.
1. ฉาก, เริ่มทำ, ลงมือ, ลง (ลายมือ, เดือย), จด (ปากกา), กำหนด, ทำให้แข็ง, (ปูน, วุ้น) แข็ง, เครียด, ขึง, ค้าง, เฉย, ออก (เดินทาง), เริ่มเกิดขึ้น, ที่ถ่ายภาพยนตร์, พวก (คนหรูหรา), เครื่องรับวิทยุ, ชุดของการแข่งขันกีฬา เช่น เทนนิส เท่ากับ หกเกม, ชุด, แถลง, เขียนลงเป็นหนังสือแสดง, กระตุ้น, แหย่, ยุ, ทำ (ตัวอย่าง), (การยิ้ม) อย่างไม่เปลี่ยนแปลง, เป็นหลัก, ตายตัว, (ความตั้งใจ) แน่วแน่, มุ่ง, ปิด (ประกาศ), ขบ (ฟัน), เครื่องชุด
2. ตก
3. วาง (ของ, เพลิง,ใจ, ยาม)
4. ตั้ง (เสา, บริษัท, นาฬิกา, ใจ, ตา, ราคา, ปัญหา, คมมีด, ฟันเลื่อย)
5. ตั้งหลักฐานให้, ก่อ, ยก
6. แต่ง (ผม) ให้เข้ารูป, เข้า (กระดูก), เข้ารูป
7. เรียง (ตัวพิมพ์)
8. จัดหามาให้, จัด, จัดการ
9. แต่ง (ดนตรี) ประกอบบทร้อง
10. ติด, ฝัง, ประทับ, ย่าง (เท้า), โรย, ตอก, ประดับ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน