Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


set up
1. ก่อขึ้น, ตั้งขี้น, สิ่งที่ก่อขี้น (คน) มีร่างกายแข็งแรง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน