Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


session (เซฌ-อัน) n.
1. การนั่ง, การนั่งประชุม
2. สมัยประชุมของสภา
3. ภาคของโรงเรียนและมหาวิทยาลัย
4. สมัยที่ศาลนั่งพิจารณาความ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน