Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


service n. vt.
1. พิธี, ส่ง (หมาย), การซ่อมแซมรถยนต์เครื่องวิทยุ, การดูแล, การสวดมนต์, ตีลูกเสิร์ฟในกีฬา, ลูกเสิร์ฟ
2. การรับใช้, ดู serve รับใช้, บริการ, รับใช้, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม
3. นำมาให้รับประทาน, เดินโต๊ะ, ปรนนิบัติในเวลารับประทานอาหาร
4. ทำงาน, ราชการ, ระหว่างรับราชการ, เป็นทหาร, รับราชการ, ราชการทหาร, ประจำการ, การงาน, ใช้การได้, ใช้เป็น (เตียง, หมวก, ยานพาหนะ)
5. เป็นประโยชน์, เป็นเครื่อง, ประโยชน์, ทำประโยชน์
6. เพียงพอความต้องการ, เป็นเพียงพอ, เป็นที่พอใจ
7. ช่วย, อำนวย, ส่งเสริม
8. ชดใช้, แก้เผ็ด, ตอบแทน
9. แจกจ่าย, จำหน่าย
10. สาธารณูปโภค เช่น การเดินเรือ เดินรถ การไฟฟ้า ประปา, การรับใช้ประชาชนหรือลูกค้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน