Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


serve (เซิฝ) n. vt. vi.
1. การสวดมนต์, พิธี, ลูกเสิร์ฟ, ตีลูกเสิร์ฟในกีฬา, ส่ง (หมาย), การดูแล, การซ่อมแซมรถยนต์เครื่องวิทยุ
2. รับใช้, บริการ, รับใช้
3. เดินโต๊ะ, นำมาให้รับประทาน, ปรนนิบัติในเวลารับประทานอาหาร
4. ราชการ, เป็นทหาร, รับราชการ, การงาน, ใช้เป็น (เตียง, หมวก, ยานพาหนะ), ราชการทหาร, ระหว่างรับราชการ, ใช้การได้, ประจำการ, ทำงาน
5. ทำประโยชน์, เป็นเครื่อง, ประโยชน์, เป็นประโยชน์
6. เป็นเพียงพอ, เป็นที่พอใจ, เพียงพอความต้องการ
7. อำนวย, ส่งเสริม, ช่วย
8. ตอบแทน, ชดใช้, แก้เผ็ด
9. จำหน่าย, แจกจ่าย
10. สาธารณูปโภค เช่น การเดินเรือ เดินรถ การไฟฟ้า ประปา, การรับใช้ประชาชนหรือลูกค้า

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน