Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sepulchral (ซิพัล-คแร็ล) adj.
1. เป็นสุสาน, ของสุสาน, ในการฝังศพ
2. (หน้าตา, ท่าทาง, น้ำเสียง) เศร้า, โศกสลด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน