Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


septangular
1. (เซ็พแทง-กิวเลอะ) เจ็ดมุม, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักที่ เซพ- หรือเช่นคำเดิม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน