Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sepoy (ซี-พอย) n.
1. ทหารแขกในอินเดียซึ่งก่อการกำเริบต่ออังกฤษขึ้นใน ค.ศ. ๑๘๕๗ การกำเริบนี้เรียกว่า Sepoy Mutiny

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน