Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sententious (เซ็นเทน-ฌัซ) adj.
1. (ถ้อยคำ) ที่กล่าวเป็นเชิงภาษิต, คมขำ, หลักแหลม
2. (บุคคล, หนังสือ) เล่นสำนวน, เล่นลิ้น, วางท่าเป็นปราชญ์
3. ชอบสอน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน