Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sensible (เซนซิบ'ล) adj.
1. มีสติ, รู้สึกเหตุผล, รู้จักความพอดี
2. สมควร
3. รู้สำนึก, รู้ตัว
4. เห็นชัด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน