Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sensibility (เซนซิบีล-อิทิ) n.
1. ความรู้สึก, ความไหว เช่นดีใจง่าย โกรธง่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน