Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sense (เซ็นซ) n. vt.
1. ประสาท(ทั้งห้า), จริต, สติ
2. เรื่องที่มีเหตุผล, เหตุผล
3. ความไหวพริบ, ความฉลาด
4. รู้สึก, ความรู้สึก
5. ความรู้จัก (สวยงาม, ส่วนสัด)
6. สังหรณ์, สำนึก
7. ความหมาย, นัย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน