Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


seniority (ซีนยอ-ริทิ) n.
1. ผู้มีอายุแก่กว่า, ผู้มีอาวุโส, อาวุโส
2. คนพี่, คนพ่อ, คนโต, สูงกว่า
3. นิสิตในมหาวิทยาลัยที่มีอาวุโสเกินกว่าหนึ่งปี
4. หัวหน้านิสิตในหอหรือวิทยาลัย = senior man
5. หุ้นส่วนใหญ่ในห้างร้าน = senior partner

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน