Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


seminar (เซม-อินา) n.
1. หมู่นักศึกษามีศาสตราจารย์เป็นหัวหน้าซึ่งร่วมกันทำการวิจัยหรือถกเถียงปัญหา, สัมมนา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน