Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


semantics (ซิแมน-ทิคซ) n.
1. วิชาว่าด้วยการเกี่ยวข้องของภาษากับสังคม และวิทยาศาสตร์
2. ความเปลี่ยนแปลงในความหมายของคำ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน