Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


self-service (เซลฟ-เซอ-ฝิซ) adj.
1. ช่วยตนเอง, (ร้านขายอาหาร) ที่ให้ผู้ซื้อยกอาหารกินเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน