Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


self-possessed (เซลฟพ็อสเสซท-) adj.
1. สงบใจตนเอง, สติดี, การคุมสติ, เยือกเย็น

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน