Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


self-parking (เซลพาค-อิง) adj.
1. เครื่องปัด (น้ำฝน) ที่เคลื่อนเข้าที่หยุดเอง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน