Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


self-addressed
1. (ซอง) จ่าหน้าถึงตนเอง, คำเช่นนี้ลงเสียงหนักเช่นคำเดิม หรือที่ เซลฟ-

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน