Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


seizure (ซี-เฉอะ) n.
1. ยึด, จับ, ฉวย, ถือเอา
2. (เครื่องยนต์) ติดด้วยร้อนจัด
3. เข้าใจ, จับ (ความหมาย)
4. ครอบงำ
5. เป็น (ลม), การเป็นลม

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน