Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


segregate (เซก-ริเกท) vt. vi.
1. แยกหรือคัดออกต่างหาก, แยกออกจากส่วนรวมแล้วไหลไปสู่ที่ใดที่หนึ่ง, (ทองคำ) ไหลไปสู่ (ข้างก้น)
2. หันไปเกาะ (ผู้มีอำนาจ), ออกันเข้าไป

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน