Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


securely (ซิคยูร-ลิ) adv.
1. ปลอดภัย, สวัสดิการ
2. มั่นคง, อย่างแน่นหนา, ทำให้ปลอดภัย, ปิดอย่างแน่นหนา, ตรึงไว้แน่น, ผูกให้แน่น
3. กด (สปริง) ให้แน่น, ลั่น (ดาน), ลง (กลอน)
4. ความปลอดภัย, ความมั่นคง
5. ทรัพย์ที่เป็นกระดาษ, เอกสารที่เป็นเครื่องประกัน เช่น ใบยืม ใบกู้ตั๋วเงิน พันธบัตร, ของประกัน, เครื่องประกัน, ประกัน, ป้องกัน, เก็บ, รักษา
6. วางใจ, อย่างไว้ใจ, มีหวังแน่นอน
7. เอา, ได้, บรรลุ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน