Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sectional (เซค-ฌะแน็ล) adj.
1. เกี่ยวกับส่วน เสี่ยง ตอน หรือแผนผังที่ตัดออก
2. (ภาพ) แสดงลักษณะข้างในโดยตัดออกเป็นเสี่ยง
3. เป็นท่อน ๆ, (บ้าน) ถอดออกได้เป็นท่อน ๆ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน