Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


secretory (ซิครี-โทะริ) adj.
1. ขับ (น้ำลาย)
2. น้ำที่ไหลออกมาจากอวัยวะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน