Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


second (เซค-อันด) n. adj. vt. adv.
1. ที่สอง, วันที่สอง, ชั้นที่สอง, รอง, ขั้นที่สอง, ครั้งที่สอง
2. ปริญญาเกียรตินิยมชั้นโท
3. ตัวรองในการดวล
4. สนับสนุน, รับรอง (ญัตติ)
5. วินาที
6. วิลิปดา
7. พิลิปดา

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน