Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


second cousin
1. ลูกของลุง ป้า น้า อา ซึ่งมีศักดิ์เป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อหรือแม่

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน