Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sealed order
1. คำสั่งที่ปิดผนึกไว้จนกว่าจะถึงเวลาปฎิบัติงาน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน