Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


sculpture (ซคัลพ-เชอะ) n. vt.
1. รูปปั้น, รูปสลัก, รูปแกะหรือรูปหล่อ, ศิลปะแห่งการทำรูปเหล่านี้, ประติมากรรม, ทำรูปหรือลวดลายด้วยการ แกะ สลัก ปั้น หล่อ, สลัก, แกะ

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน