Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scuffle (ซคัฟ-ฟ'ล) n. vi.
1. การต่อยตี, ต่อสู้, ถกเถียงกันอย่างฉุกละหุก, โต้เถียงกัน

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน