Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scrutin d' arrondissement (ซครืแทง-ดารองดิซมาง-)
1. วิธีเลือกตั้งผู้แทนโดยกำหนดให้เขตเลือกตั้งหนึ่ง มีผู้แทนคนหนึ่งตรงกันข้ามกับ scrutin de liste (ซครืแทง-เดอะ ลิซท) ซึ่งกำหนดเขตเลือกตั้งรวมไว้กว้าง ๆ และให้มีผู้แทนได้หลายคนโดยนับเอาผู้ได้คะแนนเสียงรอง ๆ ลงไปด้วย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน