Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


screw thread convention
1. การประชุมระหว่างชาติเพื่อตกลงตั้งเกณฑ์ระยะของเกลียวให้ลงกันทั่วโลก

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน