Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


screen (ซครีน) n. vt.
1. ฉาก, ฉากญี่ปุ่น
2. ที่กำลัง, เครื่องกำบัง, บัง, ปกปิด, ป้องกัน
3. กระดานป้ายสำหรับปิดประกาศ
4. จอภาพยนตร์, (เรื่อง, ดารา) ภาพยนตร์, ฉาย
5. ตะแกรงร่อนหินหรือถ่านหิน, ร่อน
6. เครื่องที่ใช้กรอง ร่อน หรือบังสิ่งใด ๆ เช่น เครื่องกรองแสงให้แตกออกเป็นเม็ด ๆ ในการทำแม่พิมพ์จากรูปถ่าย

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน