Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


screechy (ซครีช-อิ) adj.
1. (ล้อ, ประตู) ลั่นเอี๊ยด ๆ, (คน) ร้องเสียงกรี๊ด, ส่งเสียงแหลมแสบแก้วหู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน