Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scratch man
1. ผู้ที่ต้องออกวิ่งแข่งที่เส้นเริ่มต้น, คนเก่ง, มือชั้นหนึ่ง

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน