Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scourge (ซเคิจ) n. vt.
1. หวายเฆี่ยนคน
2. สิ่งใด ๆ ที่นำความฉิบหายมาให้ เช่น โรคระบาดหรือสงคราม
3. นำความฉิบหายมาให้, ระบาด, กวาด

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน