Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scour (ซเคาร) n. vt. vi.
1. ขัด (ภาชนะ) ด้วยทราย, ถู (ผ้า) ด้วยแปรงหรือสบู่, เที่ยวค้นคว้า, ท่องเที่ยวไป
2. ลอก (ท้องร่อง)
3. กลั้วหรือโกรก (ท่อ)
4. ถ่าย (ท้องหรือพยาธิ)
5. ขูด, เครื่องขัดถู

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน