Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


scope (ซโคพ) n.
1. เชือกผูกเรือหรือสัตว์, = microscope, telescope, periscope กล้อง
2. ความกว้างของสายตา
3. โอกาส
4. วง, ขอบเขต

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน