Facebook Twitter
gPlus 

คำแปล


school (ซคูล) n.
1. ฝูงปลา, โรงเรียน
2. สถานอบรม, อบรม, ฝึกหัด, การฝึกหัด, การสอน
3. เด็กทั้งโรงเรียน
4. ห้องสอบไล่
5. แผนกของมหาวิทยาลัย
6. จำพวก (หัวเก่า)

คำศัพท์แนะนำ ควรเรียนรู้

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sคำศัพท์แนะนำหมวด S

กลับขึ้นด้านบน